Trang chủ » Thơ

CÁC ĐỒNG CHÍ TRUNG QUỐC ƠI !

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 8 tháng 4 năm 2016 2:14 PMviet-nam-yeu-cau-trung-quoc-rut-gian-khoan-hai-duong-981-ngoai-cua-vinh-bac-bo

 

Chúng ta với nhau "láng giềng hữu nghị"

"Mười sáu chữ vàng" là một phương châm

Đồng chí Tập luôn mồm nói thế
Thường tiên sinh cũng vậy dọc đường biên *
.

Quốc hội chúng tôi đang họp cuối phiên

Để sắp đặt cho 5 năm sắp tới

Bao hy vọng cho một thời đổi mới
Tình anh em ấm áp răng môi
.

Sao đồng chí mang dàn khoan vào ngõ nhà tôi

Định cắm bia chủ quyền ở đó

Đồng chí với nhau phải biết điều ăn ở
Không để kẻ thù lợi dụng chọc ngang
.

Nếu đến thăm tôi đón tiếp đàng hoàng

Nếu xâm phạm là tôi phản đối

Xin đồng chí đồng lòng, đồng lối

Kẻo anh em môi hở răng run...
8-4-2016

-----

* Thường Vạn Toàn bộ trưởng Quốc phòng TQ