Trang chủ » Thơ

NỖI NIỀM MONG ĐỢI

Trần Nhương
Thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2016 7:08 AMTNc: Bài thơ này tôi viết năm 2011 khi ĐH Đảng lần thứ XI sắp họp. Hôm nay ĐH XII tôi cho lại lên trang nhà để thêm một lần mong đợi...

Một thời dành bát cơm, củ sắn cho Đảng
Giấu Đảng trong hầm bí mật thà chết không khai
Nhà cửa nhường, hiến vàng, hiến đất
Nuôi Đảng từ trưng nước, thơ ngây
Gửi giọt máu đau đớn sinh ra
Cho Đảng trùng trùng sức mạnh
Dân cùng Đảng đi suốt mấy cuộc trường kì
Làm nên nước non toàn vẹn
.
Ba triệu sáu đảng viên trong chín mươi triệu dân
Đảng là số ít
Đảng nằm trong dân tộc
Đảng là con của Mẹ Việt Nam
.
Xin Đảng hãy về trong Dân
Đồng hành cùng mất mùa, lũ lụt
Đồng hành cùng người mẹ tố cáo kẻ hiếp dâm con bị đánh
Đồng hành cùng rét mướt bản nghèo Lũng Cú
Đồng hành cùng oan khuất dân đen
Đồng hành cùng bệnh nhân chung chiếu chung giường
Đồng hành cùng xếp hàng thâu đêm xin con đi học
Đồng hành cùng ngư phủ Lí Sơn giữ gìn bờ cõi

Nếu Đảng là bề trên
Nếu Đảng công thần
Nếu Đảng không biết của để dành
Nếu Đảng vinh thân phì gia
Dân sẽ không còn Đảng…

Sau Đại hội này
Đảng về lại trong dân…
Hà Nội, 8-1-2011