Trang chủ » Thơ

NGẪU HỨNG LỤC BÁT

Trần Nhương
Thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2016 2:03 PMNước Hàn xưa nó ngang mình
Cớ sao nó lại thình lình vượt lên
Hay nó có sâm Triều tiên
Bán được lắm tiền nên nó xông xênh
Xã hội dân chủ văn minh
Nhiều nghành mũi nhon rất kinh nó tài
Văn hóa nó không ngoại lai
Samsung thế giới cứ xài tẹt ga
Anh hùng nó cóc bằng ta
Sáng suốt bách thắng nó là số không
Dân mình toàn chủ nhân ông
Nhân dân hiện diện cửa công oai hùng
Bây giờ mình chẳng ngang thưng
Tụt lùi mình xuống cuối cùng mới đau
Các cụ ngồi hỏi lẫn nhau
Thế nào và tại vì đâu thế này ?
Bỗng đâu có tiếng trên mây
“Vì chưng nói phét trời đày chứ sao”…
28-8-2014