Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Cong

Đường Văn
Chủ nhật ngày 27 tháng 4 năm 2014 8:22 AM


 

 

     Nhân sự kiện mở rộng đường Trường Chinh (Hà Nội) làm xôn xao dư luận cả nước, cho đến nay vẫn chưa dứt (?!), cảm tác muộn bài thơ trữ tình - thế sự này.

 

Tặng NK. ĐB

 

ĐƯỜNG VĂN

 

Không dám thẳng, thì đành uốn cong!

Công lý đôi khi cũng lụy,… vòng!

Muốn thẳng, xuyên qua nhà tướng kễnh,

Dại! vuốt râu hùm!... nên nắn cong!

 

 

Cong cong thẳng thẳng… thật như đùa!

Cầu an, hèn nhát, chịu chào thua.

Bộ, Sở Giao thông nhường bộ Quốc*,

Tự huyễn: duyên thầm! Cong: dễ ưa!!!

 

* Bộ Quốc phòng

 

Sáng 17 – 4 – 2014. ĐV