Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Lao động…“Thối móng tay”!?...

Ống Nhòm
Thứ sáu ngày 28 tháng 2 năm 2014 10:10 PM
Ống Nhòm
 
 
 
 
“Khi đã nghỉ hưu, tôi cũng về làm vườn, lao động đến thối cả móng tay, cực nhọc lắm chứ đâu bộ”!? ( Lởi Ông Trần Văn Truyền trên VN.net.vn ) 
Thơ rằng:
 
.
Ôi chao khốn khổ thân già!
Về hưu “vất vả” nên ra thế này!
“Lao động thối cả…móng tay
“Cực nhọc” suốt ngày đâu bộ ngồi chơi !(?)...
Gọi là có “chút” cơ ngơi
Bin đin, biệt thự…“con tôi nó làm”!
Trong nhà đồ đạc “tuyềnh toàng”…
Toàn đồ “nhặt nhạnh” tôi mang ra dùng…
Tủ chè, sập gụ, sa- lông…
Toàn của “bè bạn” không dùng đem…“cho”!?
Làm gì có tiền chất kho
Vàng dăm chục ký…để “lo” thân già!...(?)
……………….
Bà con bịt mũi cười khà…
Nghi cho ông ấy quả là...“oan sai”!!!?...
.
28/02/2014
Ô.Nhòm