Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Liêm khiết...nhờ con

Thư ký thời đại
Chủ nhật ngày 2 tháng 3 năm 2014 8:51 PM
Nhân đọc dinh thự khủng của ông Trần Văn Truyền cựu Tổng thanh tra Chính phủ trên Vietnamnet.:

...nhiều ông đày tớ của dân
tiền thuế dân đóng ông khuân về nhà
về hưu ông mới trưng ra
 nếu có ai hỏi bảo là của con
 còn ông vẫn giữ lòng son
 vẫn là đày tớ như còn đương kim
 nói ra nếu bạn không tin
xin mời các bạn hãy tìm Hồ sơ
 sổ đỏ biệt thự bây giờ
tên tôi nào thấy trong tờ đó đâu....???
 
21/02/2014
Thư ký thời đại