Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc khích nhịp đôi của Tú Còm

Tú Còm
Thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2014 8:59 PM
 
         Xin ấn làm Quan
 
Nhiều người nay “nghiện”…làm Quan
Lao đi “xin ấn” gian nan thế này!
Nông dân bỏ cả ruộng cày
Tiểu thương thì bỏ tôi ngày bán,buôn
Mặc cho gió rét, mưa tuôn
“Cương quyết” tìm đường xin ấn làm Quan!
Mấy anh “Tổ chức” sẵn sàng
Đứng ra “buôn lọng” đắt hàng như chơi!
Quan cũ…lo mất ghế ngồi
Vì rất nhiều người rất khoái…làm Vua!!!?...
.
18/02/2014
   
  Lễ hội tràn lan…
       
Tám nghìn “Lễ hội” một năm *
Trời ơi! Đất nước “hay ăn, ít làm”!
Dân thường cho đến các Quan
Đua nhau đi “Hội” cứ tràn cung mây!?
Nếu như đem số tiền này
Giúp người nghèo khó thì xây…ối nhà!
Lễ đâu lợi cho Quốc gia
Tiền vào đẫy túi dăm ba ông xài…
Công việc chểnh mảng kéo dài
Thật ra không biết trách ai bây giờ!?
Trách ông đánh trống, “cầm cờ”…
Quản lý lờ mờ mới để tràn lan…
Mong sao quy định rõ ràng
Một năm nghìn lễ “chơi sang” quà trời!!!...
.
19/02/2014
-----------------
* Thống kê của ngành Văn hoá hàng năm cả nước có tới khoảng                                                8.000 lễ hội các loại.