Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Hỏi Hội chèo quê Trạng

Nguyễn Văn Diệp
Thứ sáu ngày 14 tháng 3 năm 2014 2:22 PM

 

 

Quan họ Nam Tân hát dưới ao!

Trầu cau không có cũng mời chào

Đã quen già trẻ chen chân ngó

Thông lệ diễn viên chĩa nón vào!

Nón thúng xin tiền quên lịch sự

Thuyến con kiếm chác hết thanh tao!

Hỏi người Long Động quê hương Trạng

Tổ chức vui chơi lạ thế sao!

        Nguyễn Văn Diệp

    Ngày giỗ M Đ C 10 -2 –Nhâm Ngọ