Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc khích nhịp đôi của Dưa Lê

Dưa Lê
Thứ ba ngày 18 tháng 3 năm 2014 9:56 PM
“Lao động”…mầm non?!...

.
Trẻ mầm non phải đóng 100.000 đồng tiền lao động. (VnExpress-14/-3/2014)
Mầm non thị trấn Con Cuông (Nghệ An) thu tiền lao động 100.000 đồng một cháu, nhiều trường khác lại thu của phụ huynh 300.000 - 500.000 đồng mỗi năm (?)… Lại xin có “Mười câu Khúc Khích” như sau:
    
.
Nghe tin bỗng giật thót mình
Nghệ An “quê Bác” nhà mình, chứ đâu?...
Ban ra cái “Lệnh” bổ đầu…
Mỗi cháu Mẫu giáo phải “chầu”…một trăm!...(100.000dồng)
(Có nơi còn thu rất…hăng…
Gấp ba, gấp bốn, gấp năm…bình thường )!…
Hỏi rằng: - “Ai ra chủ trương”?
Thưa: - Đây là “lệnh” của Trường ban ra!...
…………….
“Trăm năm trong cõi người ta”… (ND)
“Miệng Quan - trôn trẻ” qui ra thành…tiền?!!!...
.
16-03-2014
DL 

“Lợn…đại hóa”!?...


Nông dân Trung Quốc dùng “lợn khủng” làm…phương tiện đi lại.

(Dân Việt -16/03/2014)- Một người nông dân ở Trùng Khánh, Trung quốc đã

nuôi một chú lợn nặng 250kg chuyên để cưỡi đi chợ… Thơ rằng:

.

Hoan hô nước bạn Trung Hoa

Đường đường “nuóc lớn” quả là…xứng danh!...

“Xã hội Chủ nghĩa” tiến nhanh

Giao thông...“Lợn hóa” sắp thành “mốt” chơi!?...

Cưỡi…lợn dạo phố khơi khơi…

Nhong nhong cưỡi…lợn dạo chơi phố phường!...

Nay mai lợn “khủng” đầy đường

Ô tô, tầu điện xem thường…vứt đi…

Dùng những thứ ấy mà chi?...

“Nhong nhong” cưỡi…lợn oai gì oai hơn?!...

“Chủ nghĩa Xã hội” rất…”riêng”…

Toàn dân cưỡi…Lợn phi lên…Thiên đường!!!?...
 

17/03/2014

Ố.Nhòm