Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Biết tỏ cùng ai?!!!...

Ống Nhòm
Thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2014 8:55 PM
 
Hai bị cáo “đặc biệt”…được xe biểã xanh đón về khi phiên Toà hoãn...
(Dantri-19/02/2014) - Khi phiên Tòa xét xử 11 bị cáo liên quan đến việc khai thác  cát trái phép ở huyện Hồng Ngự tạm hoãn, 2 bị cáo, (nguyên Bí thư và Phó bí thư huyện uỷ) đã được xe mang biển xanh ra đón…(?)     
Lời bàn: -Việc đánh xe công đi đón “bị cáo” chắc phải có “lệnh” của lãnh đạo có thẩm quyền, đồng chí lái xe nhà ta không thể tự ý làm việc này!Vậy có thơ rằng:
.
Chẳng đâu như ở nước ta
Bị cáo ra Toà, Quan vẫn là…”Quan”
Xe đưa, xe đón đàng hoàng
Vênh vênh vác mặt bị can ra…Toà!?...
Xe công đưa, đón tận nhà
Tội đeo ngập cổ vẫn là… “Quan anh”(?)
Dạ, thưa “bị cáo” một vành…
Ba anh cấp dưới sợ…“xanh mắt mèo”!...
Lệnh sai cứ phải làm theo
Không nghe “què cẳng” lăn queo…về vườn!...
Nhẹ thì “cho nghỉ”…không lương
Nặng thì cuốn xéo lên đường…“giảm biên”?!...
Không đi thì “sợ” cấp trên…
Đi thì “xí hổ” bị lên Báo…Đài !...
Nỗi này biết tỏ cùng ai?!!!...
……………
.
19/02/2014
Ố.Nhòm