Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc khích nhịp đôi của Tú Còm

Tú còm
Thứ bẩy ngày 15 tháng 2 năm 2014 9:28 PM


Nhắn “Ông Nội vụ” 
 
Dề ra  sáng kiến” rất hay
Tin chắc phen này lại…nhảy lung tung...
Trăm nghìn người (100.000) loại không dùng
Đến bước đường cùng phải “chạy” tiền thôi !
Có phe, có cánh thì ngồi
Có tài, có đức ra chơi…ngoài đường!
Thật là dở dở ương ương
Hai Ông hai ghế cứ lương mà xài ?!
Nếu như ông giỏi, ông tài
Hai ông thành một thì ai cũng mừng!
Thứ nhất trí tuệ tập trung
Thứ hai thống nhất chỉ cùng việc thôi
Nếu ông nghĩ được như người
Tin rằng cuộc sống đổi đời, ấm no
Nêu ông nghĩ kém hơn tôi...
Thì đưa hàng chục vạn người…long đong!!!...
.
T.C   
 
Bệnh thần kinh…
 
Anh Minh kể chuyện vợ mình  *
Hình như mắc bệnh “Thần kinh” mất rồi!
Phàn nàn tính nết khác người
Làm về cởi…váy khoe đùi, khoe mông !?
Khi nhà chỉ có vợ chồng
Là “mụ” tuột hết…tồng ngồng mới hay?!
“Nàng” còn giải thích thế này:
-“Để nó mát mẻ cả ngày lẫn đêm”?!... 
Vô tình cửa chẳng cài then
Khách vào “đỏ mặt” dược xem…”bàn là”!!!...
.
14/02/2014
T.C
--------------------
(*) Xem trên “Dantri.com”