Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc khích nhip đôi Nguyễn Văn Diệp

Nguyễn Văn Diệp
Thứ ba ngày 25 tháng 2 năm 2014 9:29 PM

Có một đám tang như thế

   Thể đường luật trượng thiên
Đây chắc hẳn là đám quốc tang
Cờ sao vàng đỏ phủ đàng hoàng
Gia nhân chẳng phải coi linh cữu!
Cảnh vệ quẩn quanh gác áo quan
Giã biệt văn ai lời thống thiết
Tiễn đưa lời điếu lệ bao hàng ?!
Một khung di ảnh xem còn mới
Hàng tá huân huy chửa cũ càng!
Như vẫn mìm cười niềm hãnh tiến
Chẳng đau nuối tiếc nỗi hàm oan
Không ưa Mai Dịch nơi vương giả
Chỉ mộ quê hương mảnh đất xoàng!
Tùng cắc di quan lên khỏi giá
Tí toe nâng cừu vội lên đàng
Ầm ầm xe chạy qua bao tỉnh
Phấp phới cờ khua trải mấy làng
Tiền bạc không lo nhà nước chịu
Danh thơm chẳng mất được nguyên hoàn!
Bách nhân chịu cứng thôi đàm tiếu
Ân oán mặc đời lão chết ngoan
     23 – 2 -2014

       Sói và Hổ
 
Rừng sâu lũ hổ ác tàn
Sợ người nhưng quá ác gian trị vì
Lũ Hổ có tử tế gì
Lúc Sói vồ lợn nó thì bỏ qua
Tăm tia lối đến tận nhà
Nhắn tin rằng Hổ chúng ta biết rồi:
"Khôn ngoan nộp lại con mồi
Tìm đường kiếm nẻo -bọn người đang săn"
Ba chân bốn cẳng chạy quanh
Nào ngờ Hổ cử Gấu rình lối ra
Túm cổ dẫn vội đến Tòa
Gan lì Sói chịu khảo tra mặc lòng
Khi biết cả nhà mắc chòng
Mới hay lão Hổ này không tốt nào
Hai mang đểu giả thế sao?!
Cả nhà mình chịu nhẽ nào nó yên
Trước vành tức tiết khai tên
Thằng Hổ ăn tiền nó đóng hai mang
Quan tòa cũng phải ngỡ ngàng
Ra ngay một trát vào hàng án chuyên
Hổ già nghe thấy phát điên
Phường săn lưới bủa hết tìm đường ra
Nếu phải dẫn đến trước Tòa
Hẳn tù đến chết cửa nhà đi tong
Công lao bòn rút bao năm
Thân tàn danh liệt của không còn gì!
Đời người sau trước phải "đi"
Chết thơm ngậm miệng biết chi mà tìm?
Gia tài danh tiếng còn nguyên
Làm sao ra án mà tuyên với đời?
Bây giờ chết cũng dễ thôi
Một liều thuốc ngủ xong đời đến ngon
Người chết nhưng của không mòn
Chết như thần thánh vẫn còn nguyên thây
Trước sau Hổ tính rất hay
Giờ gì năm Ngọ tốt ngày Hổ "qui"
Thế gian nào có hay gì
Bách nhân bách khẩu thị phi mặc lòng
-"Sói ơi ngồi đấy mà trông
Đợi ngày "ra đồng" chắc chẳng toàn thây...
        Nguyễn Văn Diệp
          22 - 2 - 2014