Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thư ngỏ gừi Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Thư ký thời đại
Thứ ba ngày 18 tháng 3 năm 2014 10:14 PM

Đọc bài: “Chui vào túi nilông để... qua suối” trên tuoitre.vn ngày 17/03/2014 thấy rơi nước mắt vì thương các  cô  giáo vùng cao và các em học sinh, nếu như không có tham nhũng lãng phí chắc rằng sẽ không có cảnh tượng này…

Xin gửi mấy lời đến Bộ trưởng Bộ Giao thông:

Hòa bình mấy chục năm rồi

Mà sao đất nước có nơi thế này

Hỏi các quan chức có hay?

Chả lẽ cứ để cảnh này mãi sao?

Hay là mặc kệ vùng cao

Họ sống thế nào việc của người ta

Cấp trên chỉ đạo qua loa

Tự thân vận động là do dân nghèo

Chưa có tiền làm cầu treo

Tạm thời khắc phục nên theo cách này

Sáng kiến của dân rất hay

Đơn giản tiết nghiệm hàng ngày qua sông.

 

17/03/2014

Thư ký thời đại