Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Cung…“Vua tân thời”!...

Ô.Nhòm
Thứ năm ngày 27 tháng 2 năm 2014 8:50 PM
 
…"Trong khuôn viên biệt thự, ngoài ao cá còn có hai ngôi nhà làm bằng gỗ quý được bố trí hài hòa. Một căn nhà gỗ được ông Truyền làm nơi thờ cúng, trong đó có cái được cho rằng làm bằng gỗ quý lắm.Toàn bộ đồ nhà ông đều được mua ở nơi khác về và phải cẩu xuống chứ không ai khiêng nổi. Vừa rồi ông ấy mới khánh thành một cái nhà như dinh thự nhà vua thu nhỏ ở trong khuôn viên và mời khách đến dự", người này kể lại. "Trong khuôn viên biệt thự, ngoài ao cá còn có hai ngôi nhà làm bằng gỗ quý được bố trí hài hòa. Một căn nhà gỗ được ông Truyền làm nơi thờ cúng, trong đó có cái được cho rằng làm bằng gỗ quý lắm.Toàn bộ đồ nhà ông đều được mua ở nơi khác về và phải cẩu xuống chứ không ai khiêng nổi. Vừa rồi ông ấy mới khánh thành một cái nhà như dinh thự nhà vua thu nhỏ ở trong khuôn viên và mời khách đến dự", người này kể lại. (Trithưctre-24/02/2014).  Xin có “Mười câu khúc khích” như sau:
.
“Cộng Hoà XHCN Việt Nam”
Mà sao cũng lắm Vua, Quan…tân thời
“Cung Vua” mọc ở khắp nơi…
Mỗi ông một vẻ, mỗi người…mấy Cung!?...
“Cung Vua” xuất hiện lạ lùng 
Tuy khác “mẫu mã” nhưng chung một…“nguồn”…
Nói ra thì cũng…hơi buồn
Toàn tiền “Cách mệnh” bán buôn chức quyền!...
Làm “cách mệnh” cũng có…”duyên”
Về hưu ôm một “núi tiền”…sướng thân!!!...
…………….
.
27/02/2014
Ô.Nhòm