Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Đêm ngủ ở Lăng Cô

Nguyễn Ngọc Kiên
Chủ nhật ngày 15 tháng 9 năm 2013 5:26 PM
                
     (Tặng thi sĩ Trần Nhương)

Lăng cô anh lại một mình
Người thân xa cách người tình thì không.
“Phây” thì bị chặn tứ tung
Ngóng về Hà Nội ngàn trùng cách xa!
Gió kia từ chốn bao la
Cuốn bao con sóng vỡ òa trêu ngươi.
Biết là em đã xa rồi,
Em đi để lại một tôi mỏi mòn.
Một tôi – cái bóng vô hồn
Ở nơi xa lắc em còn nhớ tôi?
                     
  (Rì dọt Làng cò, đêm 18/7/2013)