Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Trong thành cổ Quảng Trị

Đồng Thị Chúc
Thứ năm ngày 18 tháng 7 năm 2013 3:39 PM
Tôi về Thành Cổ chiều nay
Giữa chang chang nắng giữa say say nồng
Bước chân dù nhẹ như không
Mà sao thấy động giấc nồng chiến binh .
Ở đây những kiếp  trung trinh
Ngã rồi chưa một chút tình lứa đôi
Vô tư chết vô tư cười
Cứ như chân lý cho người vô tư
Chuyện nghe thực tưởng là hư
Sao mà tin được , thế ư nơi này ?
Giá như chỉ có một ngày
Máu xương đâu dẽ chất dày...? Giá như...
Hỏi Người , Người chỉ ậm ừ
Ngước lên tôi cũng vô tư hỏi
Trời . Biết rằng Trời chẳng trả lời
Thôi đành tự quất vào người mà đau !

TCQTr12-6-2012- HN20-6-2012
Đồng Thị Chúc