Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thưởng “nóng”… Huân chương!

Dưa Lê
Thứ hai ngày 17 tháng 6 năm 2013 3:05 PM


  “Không đi không biết Đồ Sơn 
   Đi rồi mới biết không hơn…Đồ nhà”…
                   (Ca dao mới)
 
(TP.O): “Đồ sơn không còn gái mại dâm” (?) Vậy nên…
.
Cấp trên nên gắn… “Huân Chương”
Thưởng ngay lãnh đạo Đồ Sơn tuyệt vời!
Không còn có “Chợ” bán…người (?)
Không còn cái đám “tay chơi” lượn…lờ!...
Ai đến Đồ Sơn bi giờ
Đừng hòng mó...“máy”, hết sờ em…xem!...
Anh nào có máu tòm tem
Có tiền cũng chẳng được xem cái…lờ!
Đừng hòng mà tơ lơ mơ
Đám gái lượn…lờ bị “quản” từng em!...
Không tin cứ đến mà…xem…
Đố ai kiếm được một em mà…sờ...
Hoan hô Đồ…Sơn…hết…"Đồ”!!!...(?)
???…………….
.
14-06-2013
DL