Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Kính “đại Sư huynh”…

Dưa Lê
Thứ sáu ngày 24 tháng 5 năm 2013 4:39 PM

 
Nhà báo Hữu Thọ: Phong bì lớn phải nằm ở cửa quan!
.
(ĐVO) - "Phong bì hàng trăm triệu, vài trăm triệu lại là ở những cửa quan. Ở những chỗ đấu thầu, đề bạt chỗ đó mới nhiều tiền"…
.
Thưa rằng : Kính “đại Sư huynh”
Các Quan nhớn bé nhà mình chứ ai?...
Ghế Quan Cụ ngự cũng…dài
Mà sao giờ mới “lộ bài”… ăn gian?!
“Ăn to chỉ ở các…Quan”…
Ngài chưa “tiết lộ”: - Nó toàn…đô la!
Bây giờ Cụ mới nói ra
Cháu con nó bảo rằng là: Cụ ơi :...
“Ngày xưa” Cụ ít được xơi
Bi giờ mới nói … muộn rồi - làm sao?...
Đất thì dầy – Trời thì cao
“Lãnh đạo” còn “bận” họp vào, họp ra…
Phong bì nuôi sống người ta
Cớ chi Cụ phải nói ra, nói vào…
“Sư huynh” mắc bệnh “ghen” sao?
Hèn chi Cụ mới…nói vào, nói ra!!!...
…………….
.
22-05-2013
DL