Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Vài lời gửi nhà báo Hữu Thọ

Nguyễn Văn Diệp
Thứ bẩy ngày 1 tháng 6 năm 2013 4:44 PM


Đã một thời ông ngự ghế quan

Giúp Bí Thư lãnh đàm thế sự

Một nhà báo nhiều câu chữ

Biết trắng đen ngay giữa Cung đình

Một thời đầy lình sình : Hối lộ

Mà sao ông chẳng Tố bao giờ ?!

Khi hồi hưu –tuổi đ• già

Mới lớn tiếng kêu :”ma ăn cỗ”

Nước có lợi gì- giúp đỡ được ai ?

Đúng là chuyện khôi hài hết cỡ!

Câu nói thật mà  hóa dở :

“Phong bì lớn nhất nằm ở cửa quan” *

Nay biết sao không làm ra nhẽ ?

Tố cáo luôn những kẻ một sâu

Tinh thần Nghị Quyết Bốn đâu?

Can chi cứ để buốt đầu cực thân!

Hay lại cảnh :”Trâu ăn trâu buộc”

Chẳng hay thời ông được bao nhiêu?

Đến nay suy đại phán liều

Nên mới phỏng đoán những điều m•nh ma

Một thời từng: “cà sa -áo giấy”

Đ• tung hoành nơi ấy - cửa quan

Nay “..thưa thốt”  mới là gan

Loanh quanh” dựa cột...” luận bàn mà chi?!

Mặc cho lũ ngựa đi đường cũ

Ông liệu còn khuyên nhủ được ai?

Mũ ni thôi cố che tai

Há miệng nhỡ mắc họa tai khôn lường...

       Nguyễn văn Diệp


*Lời phát biếu của nhà báo Hữu Thọ