Trang chủ » Khúc kha khúc khích

VFF nhầm

Hủ Tếu
Thứ sáu ngày 24 tháng 5 năm 2013 4:28 PM


Kiểm phiếu không nhầm đâu bạn ơi
Chỉ đạo trên ta đã nói rồi
Hoạt động xã hội phi lợi nhuận
Quyền lợi của trên bị bôi vôi
+
Học bản cửu chương để làm chi
Cộng, trừ, nhân, chia để dự thi
Có con số nhỏ 2 lần 4
Kết quả đưa ra : 9 tức thì
+
Bác D chỉ là con xe đen
Chạy tôt nhưng xe lại không Đèn
Chỉ đạo phán rằng : không cho chạy
Sì-tốp xe này, chớ mon men
+
Sơ chạy vòng ngoài lấy số hên
1,2,3,4, cộng luyên thuyên
Thò lò sáu mặt trò cua cá
Nhận là nhầm lẫn, báo lên trên
+
Việc của xã hội, xã hội lo
Xin đừng chỉ đạo để dở trò
Đá bóng bằng chân đi guốc gỗ
Ống đồng cầu thủ bó bằng mo.


24-5-2013  Hủ Tếu