Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc khích nhịp đôi của Tú Còm

Tú Còm
Chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2013 8:52 PM


Ông ăn chả, bà...“ăn giò”!...  
 
     Tin trên báo: Thời gian qua, cơ quan chức năng qua kiểm tra mốt số khách sạn lớn ở SaiGon phát hiên 06 đôi làm tình thì cả sáu “chị em” đều là “khách mua dâm”
Vậy có thơ rằng: 
.
Thường nghe phụ nữ bán dâm
Bởi vì hoàn cảnh túng bần mà thôi
Bây giờ cuộc sống khác rồi
Chồng bỏ, chồng chết. chồng chơi…gái ngoài!
Cô đơn thao thức đêm dài
Chị em cũng phải ngoi ngoai giải sầu!
Tuổi đời còn được bao đâu
Thời gian mưa nắng bạc mầu, phai hoa!
Thanh niên đang tuổi…chọi gà
Nàng thuê “biểu diễn” để mà “vui”…lâu…
Vợ Quan to nhỏ bảo nhau
Vào mấy khách sạn hang đầu mà chơi…
Quan ông thích cái…của người
Thường đi “ăn chả” thì tôi…“ăn giò” !!!...
.
24/05/2013 
 
 
Nói một đàng, làm một nẻo?... 
.
Đúng là lắm chuyện buồn cười 
Đưa hai phương án thế rồi…một thôi
Sợ rằng cuộc họp nhiều người
Thống nhất ý kiến theo lời Bác xưa
Độc quyền…lộ mặt ra chưa
Không giám biểu quyết sợ chua mặt…mày!
Làm thì dở - Nói thì hay
Sống sượng thế này, vẫn bắt dân theo
Hỏi sao đất nước không nghèo?
Cái óc bé tí tèo teo…hạt gà!
Hay nghe “Chú Ngổ” ngồi xa
Chỉ đạo chặt chẽ mới ra thế này!!!...
.
25/05/2013
T.C