Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chơi chữ cũng lắm...lôi thôi

Dưa Lê
Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2013 8:59 PM


(tin trên báo)- Nhà thư pháp Lê Thiên Lý. 70 tuổi, ở Hải Phòng vừa bị một số người xưng là ở Lý Nhân – Vĩnh Bảo (HP), quê hương Cụ Trạng
Trình gọi điện thoại đe dọa sẽ…chặt chân và giết nếu còn…viết thư pháp ?... Thơ rằng:  

Tuổi già đã ngoại bẩy mươi
Chỉ vì đem chữ cho đời mà…nguy!
Chuyện thật đâu phải thị phi
Bị người ta dọa ấy thì…“chặt chân”?!...
Không…“làm thịt” cũng…cắt gân
(Cứ như viết chữ…bằng chân kiếm tiền!)
Người đem cho chữ Thánh hiền
Mà sao lắm nỗi truân chuyên trên đời?!
Chơi chữ cũng lắm…lôi thôi
Đụng ngay vào một lũ người…bất nhân!...
Gọi điện đe dọa…“chặt chân”
Còn xưng ta ở Lý Nhân quê Tràng (Trạng)
Rõ là một lũ xiên quàng
Bất tài hung hãn định làm chi nhau?!...
Cấp chính quyền hãy mau mau
Chặn ngay cái lũ đầu trâu mặt người…
Nhà Thư pháp gởi đơn rồi
Mong sao các cấp kịp thời…ra tay!!!...
……………
19-05-2013
DL