Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Đành phải theo lao

Tú Còm
Thứ hai ngày 20 tháng 5 năm 2013 8:06 PM

Tú Còm
 
        “Đâm lao đành phải theo lao” (Dân ngữ)
 
.
“ Bốc-xít”(Bauxite) lại phải loay hoay
Mấy ông…tính toán phen này lỗ to!
Vì rằng đường núi quanh co
Xe cộ phải…bò, tiêu tốn thời gian
Lúi húi giở “sách” ra bàn
Muốn cho không…lỗ phải làm…đường ray!?
Nghe ra cũng thấy hay hay
Non trăm cây số…đến ngày nào xong?
Chẳng may mà lỗ chỏng gong *
Thôi thì…lúc ấy tôi, ông đã về…
“Thử nghiệm” theo kiểu…chơi đề
Nếu thua “chỏng gọng”…ra đê…ta nằm!!!...
.
18/05/2013
TC
------------------
*  Lỗ chỏng gọng