Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc Khích nhịp đôi của Tú Còm

Tú Còm
Thứ tư ngày 15 tháng 5 năm 2013 8:06 PM

.
Nỗi buồn không chỉ riêng ai!... 
 
Đọc trên báo chí tuần qua
Bàn tán cái chuyện gạt ra…bầu vào…
Cơ cấu tổ chức thế nào
Thống nhất đưa vào, rồi lại…“phăng teo”!?
Bác T. đành chịu để…treo
Tôi nay hy vọng giờ theo bác buồn
Kiểu này thì hết tơ vương
Thôi về đá bóng còn hơn ngồi chờ
Anh bác nay cũng thẫn thờ
Ngồi buồn như bác…nói giờ…vợ nghe!!!...
.
14/05/2013
TC  
 
Bụt phải ngồi chờ…
 
.
Bụt ngồi đội nón che mưa
Trong một ngôi Chùa cảnh đẹp như mơ…
“Chùa một cột” giữa Thủ đô
Nơi được Bác Hồ tới đó trồng cây
Ai ngờ đã mấy năm nay
Mưa dột từ nóc…chẳng hay chút nào
Sư ông đệ đơn lên cao
Lặng im chẳng thấy quan nào kiểm tra
Chấp hành nghiêm luật Quốc gia
Nếu như Chùa nhà tu sửa từ lâu
Chỉ cần kêu gọi một câu
Hàng ngàn Phật tử tranh nhau cúng Chùa
E ngại quan chức bị thua
Bụt phải ngồi chờ nên khoác áo mưa!...
.
15/05/2013
TC Trả lời Chuyển tiếp