Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Vịnh chùa Một Cột

Trịnh Kim Thuấn
Thứ ba ngày 14 tháng 5 năm 2013 9:42 PM

Một cột, Một cột lại Một cột.
Thảm thương bây chừ chùa lại dột.
Thích Ca thẹn thùng che nón lá.
La Hán trùm tơi giống khỉ đột.
Thăng Long nghìn năm chi nghìn tỷ.
Xá chi có cái chùa Một Cột.
Bàn tới, bàn lui bàn mãi mãi .
Văn Hóa nằm trong tay lũ dốt.


Tạo hóa gây chi cuộc hí trường .
Thấy chùa Một Cột thật thảm thương .
Thích Ca nón lá :  che mưa dột.
La Hán choàng tơi : chắn hạt sương .
Thăng Long ngày trước : đâu như thế .
Hà Nội hôm nay : thật chán chường.
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo.
Cảnh đấy người đây, luống đoạn trường .


                 14/5/2013  TRỊNH-KIM-THUẤN