Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Ngày xưa… và hôm nay…(thơ vui)

KD
Thứ bẩy ngày 6 tháng 4 năm 2013 5:25 PM

Ngày xua  như sắt như đồng
Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
Bây giờ như cải muối dưa
10 thang Minh Mạng (*) vẫn chua ngẩng đầu
Hơn nửa thế kỉ dãi dầu
Tháng ngày oanh liệt còn đâu nữa mà
Ngày xưa sung ống sáng lòa
Bây giờ dưa chuột héo và mốc meo
Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh tóp teo mất rồi
Ngày xưa lớn khỏe măng chồi
Bây giờ’’xỉu’’ có đàn hồi nữa đâu
Ngày xưa hùng hục như trâu
Bây giờ èo uột rọc tầu lá khoai
Ngày xua khám phá miệt mài
Bây giờ nửa cuộc - mệt nhoài đứt hơi
Ngày xưa chiến tích để đời
Bây giờ chiến bại nhớ thời… ngày xua
 Ngày xua… bất kể sớm trưa
Bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa… gọi là
Ngày xưa đầu tóc mượt mà
Bây giờ nhẵn thí như là dưới mông
Bây giơ sống cũng bằng không
Bây giờ hết kiếp làm chồng người ta
Bây giờ ôm hận : Tuổi già!
Cho dù béo tốt cũng là cơm toi
Bây giờ pháo đã tịt ngòi
Gia tài còn lại một vòi nước trong
 Ngày xưa vợ đợi , bồ mong
Bây giờ vợ nguýt, bồ cong cớn lườm
Ngày xưa mặt mũi tinh tươm
Bây giờ nhầu nhĩ - ớt tương trộn mì
Ngày xưa lên ngựa là phi
Bây giờ bước một ngựa đi…tà tà
Rồi ra về với ông bà
Núp sau nải chuối, ngắm gà khỏa thân !
 Bây giờ cảm tác nhân quần
Nhìn người hiên tại… bần thần…ngày xưa !
 KD
(*) Rượu bổ 3 kích