Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thương bác…Bá Thanh!...

Dưa Lê
Thứ ba ngày 2 tháng 4 năm 2013 10:41 PM

 
Ông Nguyễn Bá Thanh sụt 4 kg
(VN.net-01/04/2013) - Ra Hà Nội mới 2 tháng tôi đã sụt mất 4 kg vì công việc quá nhiều, cảnh cơm niêu nước lọ cũng vất vả… - ông Nguyễn Bá Thanh tâm tình với đại biểu HĐND TP Đà Nẵng.
.
Ối giời ơi! Ối đất ôi!...
Mới hai tháng trời bác “tụt” 4 cân!
Cũng là “vì nước vì dân” (?)
“Cơm niêu nước lọ”,lo gần, lo xa…
Vì đâu bác phải xa nhà?
Vì “bọn sâu mọt” nước ta hơi…nhiều!?...
E rằng chúng sẽ làm liều…
Trung Ương vội vã phải “điều” Bác ra…
Ra đây bác phải xa nhà
Xa luôn “bu cháu”thật là “khó kheng”!
Thôi thì vì nước, vì dân…
Vì cần “trừng trị” cái quân…làm liều!?
Mong bác giữ vững…dây diều…
“Bao Công” đất Việt là điều dân mong!
Nhiệm vụ khi đã lo xong
Bác lại béo tôt - đỏ hồng - tăng cân...
Thôi thì bác hãy vì...dân
Dẫu là bác có “tụt cân” dưng mà...!!!...
……………
.
02/04/2013
DL