Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Rẻ hơn…nước ngoài?!...

Dưa Lê
Thứ bẩy ngày 30 tháng 3 năm 2013 10:58 PM

.
Giá xăng phải tăng vì rẻ hơn nước ngoài?
(24h.com) -Thứ Sáu, 29/03/2013
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết, tăng giá xăng dầu là để chống buôn lậu. Các chuyên gia kinh tế cho rằng: Đó là trách nhiệm của Bộ Công thương, không được bắt người dân gánh chịu.
   Xin có “mười câu khúc khích” gửi Ngài Thứ trưởng:
.
Thưa Ngài : Thứ trưởng Công-Thương
Nghe Ngài “giải thích” ẩm ương thế nào…
Tiền lương thì…rẻ như bèo
Nhưng sao không thấy “chạy theo” nước ngoài?!
Chắp tay “em” vái lậy Ngài
“Miệng Quan” như thể…chẳng sai tí nào!...
Nói thì “láu cá” làm sao
Thực thi thì chỉ chỗ nào cũng…sai!?...
Bây giờ dân trí chẳng ai
Tin vào cái miệng các Ngài…loa loa!!!...
.
30-03-2013
DL