Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Nguyễn Quang Huệ

Nguyễn Quang Huệ
Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2013 4:08 PM


Nhắn anh


Thế là mình đã chia xa

Mang theo nỗi nhớ mặn mà năm nao

Nhắn anh, em chỉ mấy điều

Đừng đến nơi - ta đến nhiều sóng đôi

Nhớ đừng ngồi ghế đã ngồi

Ở công viên ấy một thời cầm tay

Đừng đi đến chỗ mỗi ngày

Nơi mà em đã giãi bày cùng anh

Cũng đừng hoa bưởi hoa chanh

Ghen tuông tý chút -một mình của em.

 


Thơ và em


Ngày buồn nghĩ chẳng ra thơ

Bâng khuâng lại nhớ những giờ gặp em

Bẹ cau rụng ở bên thềm

Thêm chùm quả mới chát mềm trầu vôi

Hết buồn rồi lại đến vui

Xa bao thương nhớ - gần vơi nỗi sầu

Vui rồi thơ lại về mau

Thơ và em - đúng là câu tuyệt vời.


Nguyễn Quang Huệ