Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nhớ tướng quân Trần Bình Trọng

Trần Tấn
Thứ năm ngày 3 tháng 1 năm 2013 8:05 PM

 

    Nén tâm nhang viếng Tướng quân Trần bình Trọng


TA - bạn bàn chung chuyện Đông - Tây
THÀ rằng thiệt phận vẫn ngang mây
LÀM chi bất nghĩa , phường lòi tói ?
QUỈ Cốc tiên sinh , đó bậc Thầy
NƯỚC non , non nước tha hồ dạo
NAM Việt vượng hồng đã thấy đây !
CÒN ta , còn bạn , còn giặc đấy
HƠN nghĩa , hơn tình , quyết dựng xây
LÀM dân Đại Việt hơn vua nó
VƯƠNG giả oai phong tấc dạ này
ĐẤT đảo Hoàng Sa ... bay nhận bậy
BẮC quốc thâm trùng ... ắt tan thây !


       Xuân - 2013
       TRẦN TẤN