Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ly rượu đắng

Huỳnh Văn Úc
Thứ năm ngày 3 tháng 1 năm 2013 8:12 PM

Những người lính một thời chinh chiến
Tóc pha sương đã điểm mái đầu
Chiều cuối năm ngồi lại với nhau
Chia sẻ nỗi lòng bên ly rượu đắng.
Những con người từng xông pha chiến trận
Núi Lão Sơn đẫm máu anh hùng
Đảo Gạc Ma anh dũng kiên trung
Nay sống âm thầm không một ai nhắc đến.
Ta nâng với nhau những ly rượu đắng
Buồn với nhau vì thế thái nhân tình
Kể với nhau những mất mát hy sinh
Ôn chuyện cũ mà trào nước mắt.
Nâng ly rượu mà lòng đắng ngắt
Nuốt làm sao cho trôi nỗi đắng cay?