Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Mấy lời ngỏ cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phạm Mạn
Thứ ba ngày 1 tháng 1 năm 2013 8:40 PM

Vưa qua đọc trên “Dân trí” được biết có chuyện năm 1984, học sinh Trần nhật Quang (Nam định) đạt giải thi đặc biệt quốc tế ở Thuỵ điển. Không rõ do tiêu cực gì mà cái kết quả hiếm hoi cỡ quốc tế như vậy lại bị giấu nhẹm trong bóng tối 30 năm trời! Đọc được tin trên ai cũng bức xúc, dù cho sự việc đã diễn ra 30 năm rồi.
   Lý do khiến ai biết cũng bức xúc vì:
 Chúng ta hãy hình dung một cháu học sinh dùi mài học tập ngày tháng, khổ công như thế nào để vượt đồng trang lứa toàn Thế giới để “cán đích giải đặc biệt” đó. Vậy mà, một số người lớn, vầo hàng ngũ “trí thức cỡ bự” được giẩo trách nhiệm vun đắp nhân tài cho Đất nước, lại, hoặc vô trách nhiệm, hoặc vì động cơ đen tối nào đó đã có hành động độc ác đối với đứa trẻ vô tội .Không những vô cớ tước đoạt vinh quang cá nhân mà còn xoá bỏ tàn nhẫn một thành quả đáng cổ vũ  công lao giáo dục và đào tạo của các thầy cô, một thành quả đáng kỳ vọng của nước nhà!
     Nếu vì đông cơ đen tối nào đó, ít nhất là vô trách nhiệm thì cũng nên xếp những cá nhân gây ra hành động đó được lĩnh “giải đặc biệt mà lịch sử Thế giới chưa từng có”!
     Là một bộ máy do nhà nước lập ra với chức năng “đào tạo và giáo dục” đứng trước một sự kiện nổi rõ cả hai tính chất vừa đào tạo (đào tạo đạt giải quốc tế) và giáo dục (phạm lỗi vô trách nhiệm hoặc lỗi tiêu cực nào đó tức la hành động vô giáo duc của một số cán bộ giáo dục được giao trách nhiệm đưa các em H.S. đi thi). Sự việc đã lùi xa về dĩ vãng, nhưng sau khi sự thật đươc phát hiện thì hệ luỵ về tư tưởng và dư luận lại đang nóng hổi và rất là “hiện tại”. Vì lẽ đó, đề nghị bộ giáo dục và đào tạo ngày nay, tuy không là kẻ gây ra lỗi nhưng với chức năng của mình cần có động thái thích hợp:
     Trả lại sự công bằng cho Thí sinh cả về vật chất và tinh thần. Dẫu rằng điều này không thể bù đắp lại cho bằng thành quả nếu không xẩy ra “sự cố”!
Việc giải quyết hệ quả xấu đang diễn ra cũng là chiếu tuyết lại một vết tối về
 quá klhứ vốn rất vẻ vang của ngành Giáo dục và Đào tạo từng góp phần lớn lao vào cong cuộc phát triển và xây dựng Đất nước.
                                                                           Ngay 1 / 1 / 2013

                                                                                         PHẠM  MẠN