Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Bùi Hoàng Tám tặng thơ bác Nguyễn Khắc Phục

Bùi Hoàng Tám
Thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2012 3:12 PM

 

Bác Phục vội khắc phục
Chúng em rất là PHỤC
Nhưng Khắc Phục... khắc sai
Đúng là Khắc... Phục phục!

Giá mà bác Xuân Phúc (Phó thủ tướng, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ )
Hay là bác Hạnh Phúc (CN VP QH)
Cũng nhanh chóng khắc phục
Thì đất nước... túc túc (Sung túc, giàu có - Không được lẫn với xe túc túc gì đó của Thái Lan)

Bác Duật nơi chín suối
Thấy Khắc Phục... khắc sai!
Chạy vội lên dương thế
Lạy đến 9 lạy dài!

Vì thấy... đếch có sai
Mà cũng đòi... Khắc Phục!

--