Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Phải kiện đi thôi, ông Nghè ạ !

Trịnh Kim Thuấn
Thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 2012 7:08 PM

Kính gởi : Ông Nghè  Trần Đăng Thanh .

Bài giãng của ông vào ngày 16/12/2012 gây nên một tiếng vang quá lớn, làm các báo, các mạng … ì xèo , thường thường làm việc gì thì có đúng có sai, khi đúng nhiều sai ít, khi đúng ít sai nhiều hoặc sai đúng bằng nhau, nhưng nay trường hợp của ông Nghè, tôi có theo dõi thì đều bị cho là sai cả, nhưng có mấy bài dùng từ nghe nặng nề quá, (nếu không nói là thậm tệ)tôi chép ra đây, nếu ông Nghè thấy chịu không được thì nên kiện họ đi nhé :

Ngày thứ năm 20/12/2012 bvbong.blog
- Bài : Mất lịch sự - Hỗn – Nói dài – Nói sãng.
- Bài : Ông Thanh đáng bị chưỡi tục  bvbong  tác giã Minh Diện.
Ông Minh Diện viết rằng : “ Nếu có ai làm nhục đảng, làm mất niềm tin vào đảng, thì đó chính là Đại Tá, PGS,TS, nhà giáo “u tối” Trần Đăng Thanh.
- Bài : Điếm vườn bàn chuyện ân nghĩa của DongPhungViet.
Đặc biệt là bài : Dốt nát như thế, giãng bài không xấu hổ sao ? của Hà Văn Thịnh.
-   Bài : Đại Tá Trần Đăng Thanh “Đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm” ngày 22/12/2012  rfavietnam của Lê Diễn Đức.

Trong bài giãng của ông Nghè đúng là sai bét, chuyện nhỏ là 4 câu thơ của Lê Bá Dương thì ông Nghè cho là của Lê Tỉnh Dương, mà ông Nghè còn sửa cả thơ của người ta nữa làm lệch cả nghĩa của bài thơ. Ông Hà Văn Thịnh thì cho là toàn bài giãng “ trật nhiều như rươi “, chỉ có một câu cho là đúng “ hiện nay nhiều quốc gia đặc biệt là Châu Phi họ đang đánh giá Trung Quốc là một dạng thực dân kiểu mới “, nhưng điều nầy lại không nên nói ở đây mà ông lại đi nói, rồi đây người bạn 16 chữ vàng lại làm khó dễ các cấp lãnh đạo nước ta.

Việc trong nước, chỉ trích 4 câu thơ thì tên tác giã, bài thơ đều trật lất, dẫn chứng số bom đạn Mỹ ném xuống cổ thành Quãng Trị 82 ngày đêm cũng trớt quớt, nói chi đến chuyện nước ngoài như Triều Tiên, Mỹ, Campuchia , Iran … thì cái sai càng xa và nhiều, ai nấy đều ngao ngán cho cái tài học của ông Nghè , có tác giã còn trích 2 câu thơ của Bùi Chí Vinh :
                 
                          Ta sinh ra nhằm buổi nhiễu nhương.
                          Bất lương bàn luận chuyện hiền lương.

Tục ngữ có câu : “Thà làm học trò người khôn, còn hơn làm thầy thằng dại” , làm tôi chợt nghĩ số người ngồi trong giãng đường hôm 16/12/2012 nghe ông Nghè giãng, cảnh tượng thật dỡ khóc, dỡ cười .

Có bài thơ của cụ Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến mà tôi học hồi cấp 2 (cách nay 47 năm), chép lại, ông Nghè đọc chơi nhé :

                                         Vịnh Tiến Sĩ giấy

                               Cũng cờ, cũng biễn, cũng cân đai.
                               Cũng gọi ông Nghè có kém ai .
                               Mãnh giấy làm nên khoa giáp bãng.
                               Nét son điểm rõ mặt văn khôi.
                               Tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ.
                               Cái giá khoa danh ấy mới hời.
                               Ghế chéo, lọng xanh ngồi bảnh chọe.
                               Tưởng rằng đồ thật hóa đồ chơi .

Nhưng nói gì thì nói , sai nói sai , trật nói trật, nhưng nói như mấy ông nầy thì quá nặng nề, là xúc phạm nhân phẩm đấy, phải không ông ?

Phải kiện mới được. Kiện đi ông Nghè nhé !


               22/12/2012        TRỊNH KIM THUẤN