Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hồng Lỗi và bọn lầm lỗi

Lẩn Thẩn
Thứ sáu ngày 7 tháng 12 năm 2012 10:41 AM


Bọn Khịa lại cắt cáp Bình Minh
Bổn cũ soạn lại, chuyện thối inh
Nay ta cảnh cáo cho mi biết
Thế giới nhìn vào , họ rất khinh
+
Hồng Lỗi ẳng lên, xủa bậy rồi
Cồn Cỏ,xa gần chục dăm thôi
Đây vùng nội thủy đâu tranh chấp
Âm mưu gây lộn để chia bôi.
+
Ngàn năm lịch sử vẫn chói lòa
Nam quốc sơn hà,biển đông ta
Kẻ nào động đến đều tan tác
Bắc phương ôm hận, chửa bao xa
+
Mặt dơi mõm chó bọn lâu la
Yên phận đớn hèn,chẳng dám la
Kẻ thù vỗ mặt, câm như hến
Lịch sử cha ông, chúng bỏ qua
+
Hồng Lỗi và bọn lầm lỗi ơi
Chớ nghĩ chúng bay là tuyệt vời
Âm mưu nham hiểm và thâm độc
Sẽ bị  dân Nam đánh tả tơi.


7/12/2012 LT