Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ VŨ HIỂN

Vũ Hiển
Chủ nhật ngày 6 tháng 3 năm 2011 5:19 PM

 
VIẾT Ở SUỐI HOA 
.
Tôi đi tìm em bên Suối Hoa
Chỉ thấy hoa rưng rưng ngần ngại
Em hư ảo, còn tôi thì nhẫn nại
Có lẽ nào em tan vào sương đêm!?...

NGẪU HỨNG CÙNG RƯỢU
.
Ta hoà mây vào rượu
Mây nắng thành mây mưa
Ta hoà trăng vào rượu
Trăng tròn thành trăng khuyết
Ta hoà hoa vào rượu
Hoa giận hoá hoa thương
Ta hoà Thơ vào rượu
Thơ mọc cánh...
Đến một lúc
Em hoà ta vào rượu
Là ta tan trong nhau!...
 
MƯA TRÊN HỒ HẠNH PHÚC 

.
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Liễu buồn kể chuyện ngày xưa, liễu buồn!
Ước ao hạnh phúc vuông tròn
Mà mưa nắng cứ dập dồn nắng mưa
Cơn dài mưa vắt qua trưa
Giọt to tấm tức, giọt vừa thở than! 
Giọt buồn bong bóng vỡ tan
Để cho đắm đuối bay loang mặt hồ  
Tự bao giờ đến bây giờ
Ai xui cành liễu vật vờ đợi ai!?... 

 
SAU ĐÊM QUAN HỌ TRÊN BIỂN ĐỒ SƠN 
.
Mình ơi ở lại đừng về
Tôi nâng vạt áo tôi che cho mình
Mình như con gió đa tình
Tôi như con sóng hữu hình bơ vơ
Năm canh lúng liếng mắt chờ
Miếng trầu cánh phượng trong mơ ai cầm?
Ước gì ngả nón ba tầm
Làm thuyền chở ánh trăng rằm ra khơi
Hội tan hai đứa lẻ loi
Mình trèo Quán Dốc, tôi ngồi buông câu
Sá gì biển rộng, khơi sâu
Trai Đồ Sơn – Gái Sông Cầu...tơ vương 
Đêm Quan họ giữa Đồ Sơn
Nhịp cầu dải yếm chập chờn trong mơ!...
.
VH