Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ KJHÓC VỢ CỦA TRẦN TRUNG

Trần Trung
Thứ sáu ngày 4 tháng 3 năm 2011 3:42 PM
 
 
Tình yêu
 
Mèo gào rú 
    gọi nhau giữa thanh thiên
Sao thương nhau
       Người câm lặng triền miên
Muốn hỏi 
         Giời cao...
           ngăn ngắt lặng
Có phải 
   Tình yêu 
         muôn thuở 
           hư huyền?

24-2-2011
 
Hoa xoan
 
Hoa xoan thầm thoảng ngày xa
Con đò. Bến cũ. La đà quán chênh...
Chiều nay nâng chén
                                   rượu tênh
Nhớ hoa tim tím mà mênh mang buồn
15-2-2011
 

Thơ tình
 
Làm thơ tình dấu vợ
Sớm nay viết công khai
Sao Bà nhìn không nói?
Nến cháy xanh
                         u hoài