Trang chủ » Tin văn và...

KÍNH VIẾNG CỰU PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ KHOAN

Trần Nhương
Thứ năm ngày 22 tháng 6 năm 2023 8:41 PM


Người khoan dung, khoan hòa
Người tâm trong, lòng sáng
Người lỗi lạc tài ba
Người không bè không cánh
Nên người bị thừa ra

Người đã về cõi Phật
Nam mô a di đà !

22-6-2023