Trang chủ » Tin văn và...

HAWAII, (HOA KỲ) LƯỠNG VIỆN CÔNG NHẬN HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM:

Theo FB Truong Nguyen
Thứ ba ngày 30 tháng 5 năm 2023 7:54 AM"Nhân kỷ niệm lần thứ 48 ngày 30/4/1975 thủ đô VNCH thất thủ", Lưỡng viện tiểu bang HAWAII đã ra tuyên bố công nhận quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam, nêu rõ năm 1974 Trung Quốc đã đánh chiếm quần đảo này của Việt Nam làm 74 chiến sỹ VN hy sinh. Đây là văn bản đầu tiên trên thế giới công nhận quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam một cách rõ ràng, rành mạch.

Nguyên văn tuyên bố này tạm dịch như sau:

" KỶ NIỆM 50 NĂM XÂM CHIẾM HOÀNG SA"

Tiểu bang Lưỡng viện HAWAII trong cuộc họp lần thứ 32 đã ra bản ghi nhận Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền quần đảo Hoàng Sa từ thế kỷ 19 và đang kiểm soát nơi này thì bị nước CHND Trung Hoa xâm lược vào ngày 19/1/1974 khiến 74 chiến sĩ người Việt Nam hi sinh.Trung Quốc tiếp tục chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa là vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc, cần được giải quyết bằng hình thức ôn hòa bởi các quốc gia thành viên.

Bộ Ngoại giao Hoa kỳ đã nhận định hành động của Trung Quốc nhằm áp đặt tuyên bố bất hợp Pháp ở biển Đông, phá hoại Hòa Bình trong khu vực..."


Theo FB Truong Nguyen