Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CÂU ĐỐI

Hà Sỹ Phu
Thứ sáu ngày 28 tháng 1 năm 2022 2:46 PM


Vế xuất của Giáp Văn Dương:

- ĐÔNG Hải phong ba, SỬU qua DẦN tới,
quyết lập thế quần NGƯU đả HỔ !

Ba vế đối của Hà Sỹ Phu:

- TÂY Nguyên hùng vỹ, GỖ quý RỪNG thiêng,
chớ quên lời hợp
MỘC thành LÂM !

(Ghép hai chữ MỘC thành chữ LÂM)

- NAM Bang tỉnh ngộ: DẦN khôn SỬU khổ,
đừng sa vòng lưỡng
HỔ phân NGƯU! *

- BẮC Phương biển lận, TA lui, NGƯỜI lấn,
phải ngăn trò ích
KỶ hại NHÂN!