Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

DẦN VƯƠNG TUYÊN CÁO PHÚ

Cao Bồi Già
Thứ bẩy ngày 5 tháng 2 năm 2022 3:19 PM
Sửu thoái thường dân;

Ta đăng đế vị.

Hãy mau tống cựu, tiễn niên tàn quẳng mọi sự quẩy xui;

Nào lẹ nghinh tân, đón xuân mới mừng muôn điều hoan hỉ.

Ta đây vốn:

Danh Chúa Sơn Lâm;

Dòng Miêu Mãnh Sĩ.

Oai họ Hùm kiêu hãnh, vang tứ xứ hùm thiêng ;

Danh nhà Hổ tự hào, chưa bao giờ hổ sỉ.

Năm nay Nhâm Dần:

Tay đến lượt phất cờ;

Đít tới phiên cao vị.

Ngôn thuận lãnh ấn hành;

Chính danh nhận quyền trị .

Xưa sở quyền lãnh thổ, cai quản núi rừng hằng nức tiếng thơm danh;

Nay chấp chánh nhiệm kỳ, trị vì dương thế quyết toàn tâm tận trí.

Bản tánh Hổ uy nghiêm sẽ điều hành chẳng nể nang nhu hèn ;

Lòng dạ Dần chánh trực nên phân xử không méo vênh thiên vị.

Quyết điều hành mọi việc minh bạch, để người người tòng khẩu phục tâm ;

Thề phán xét muôn sự rạch ròi,, rõ điều điều hữu tình hợp lý.

Hòng dương thế no tràn thái lai;

Để nhân gian không còn cực bỉ .

Bởi thế mà:

Nay vạch tường mọi lẽ, minh thệ với lời tuyên ngôn;

Đây công bố các điều, thực thi bằng bản cáo thị:

Giá áo Ta thải trừ;

Nhân tài ta trọng thị.

Ta cảnh cáo, phường bất đạo vô luân ;

Trẫm không tha, hạng lòng lang dạ khỉ.

Sống liêm ngay chính trực, Ta rộng cách thưởng khen;

Sống bá đạo lẹo lươn, Trẫm thẳng tay nghiêm trị.

Với hạng “Đầy Tớ”:

Hãy tròn trách nhiệm, xem đây lẽ tự hào;

Phải biết thương dân, lấy đó làm phúc hỉ.

Đừng nói năng làm ố chức trọng tước quyền;

Hãy hành xử cho xứng áo cao mão vị.

tay hiếp hà hành “chủ”, Ta lột đai trắng hếu ngộ không ;(1)

Mồm nanh nọc với dân, Trẫm phạt má sưng vều quai bị.

Bọn túi cơm việc bét be mèo mửa, hất bay ghế cho kẻ kẻ khinh chê;

Phường giá áo, mồm leo lẻo rồng leo, giật rơi mão cho người người nhạo phỉ.

Kẻ tiền dân bóp nặn, Ta nguyền cho vắt giò thục mạng vì tào tháo tháo cơm;

Đứa thứ gì cũng xơi, Trẫm cho hết đời quặn mình bởi mạch lươn úm trĩ.

Bầy lại nhũng phá nát giang sơn, bắt tuốt vào Chí Hòa hòng mãn kiếp nuôi muỗi đập ruồi;

Đám tham quan, khoét bòn ngân khố, gom tiệt đút Hỏa Lò cho suốt đời đờn ghẻ cắn chí.

Thao túng truyền thông, thân hữu đi đêm khoét vơ bạc nước, đày nát kiếp phận cơm cọp áo rằn ;(2)

Lũng đoạn chính sách, bọn ma ăn cỗ chia chác tiền đen, phạt mục xương mộng hầu ma ngộ quỷ.

Làm láo báo hay, xạo lẻo lời vỗ cánh, Trẫm phép phù mãn đời ngọng líu do lưỡi lịu răng lìa ;

Tham quyền cố vị, mẹo mưu đít dán keo, ta phạt vạ bổ ngửa vì ghế kềnh chân quỵ.

với đại phú doanh nhân:

sinh lời và đẻ vốn, tiền đề rõ mục tiêu ;

ích nước cùng lợi dân, tiên quyết thời phải nghĩ.

làm sao cho Nước mạnh thì kẻ kẻ ghi công;

góp sao cho dân giàu,ắt người người trân quý.

Đấu giá rồi bỏ cuộc, kiểu bán mua giỡn cợt Ta phạt giam “lệ thủy” mút mùa ;(3)

Cổ phiếu lén tuồn chui, cách làm ăn lẹo lươn Trẫm dứt phép “ngàn thu” cấm chỉ .(4)

Làm hàng giả đây cảnh cáo Cũi Xà dai dẳng giãn lưng;

Bán hàng gian, hãy coi chừng Chuồng Cọp lai rai nếm vị .

Lại rộng thưởng khen:

Kẻ mưu sinh siêng năng sáng tạo, tất bạc tiền sẽ chật két đầy nhà;

Người làm ăn cần mẫn trung ngay,thì phần thưởng ắt đầy kho phỉ chí.

Công nhân tăng ca nối kíp, thành phẩm xuất siêu lương bổng thưởng xứng toại lòng;

Nhà nông dầm nắng phơi sương, mùa màng bội thu giá bán cao hằng thỏa ý.

Thề vững tâm vượt khó, người bền chí thời cửa rộng nhà cao ;

Quyết vươn lên, kẻ phấn đấu sẽ tiền vô bạc tỷ.

Năm mới năm me:

Nhâm Dần kỷ, chúc muôn gia sung túc áo cơm ;

Hổ Vương niên, chúc bách tính khang cường cốt tủy .

Vạn sự cát tường;

Muôn điều toại ý.

Nguyện mưa rơi thuận quyện gió đưa hòa;

Cho lúa trĩu bông cùng mùa ngọt vị.

Cả nước Việt, phúc lộc an khang;

Toàn dân Nam, ấm no hoan hỉ.

Danh Dần Đế thơm lưu ;

Triều Hổ Vương thịnh trị.

Ai nghe lời tuyên ngôn lạnh gáy, thì lẹ sửa mình kẻo họa vào thân;

Ai thấy bản cáo thị thực chân,, mau bấm like tỏ lòng thuận chỉ .

Cáo thị thông ban;

Tuyên ngôn truyền chỉ.

Triện in;

Sắc ký.

(Áp chỉ mùng 1 tháng Giêng Nhâm Dần)

Dần Vương Tuyên Cáo.

CAO BỒI GIÀ

30-01-2022

Ghi chú:

(1): cho trắng hếu ngộ không là ngộ lây trắng tay chẳng còn gì

(2): cơm cọp là tiếng lóng thời sinh viên đặt tên cho món muối rang được giã nghe cộp cộp…

(3): lệ thủy; câu nói dân gian: mút mùa lệ thủy