Trang chủ » Tôi có ý kiến

TÔI DÂNG TRANH NÀY CHO ANH LINH MỘT NGƯỜI ĐÁNG KÍNH

Trần Nhương
Thứ hai ngày 9 tháng 8 năm 2021 5:06 PM

Cả ngày hôm nay từ sáng tinh mơ đến gần 17h, tôi đã hoàn thành bức tranh này dâng lên Anh linh tướng Trần Độ.
Ngày 9-8-2002 ông đã đi xa, ông về với đất mẹ Thái Bình. Vậy là 19 năm ông chia xa những người lính, bạn bầu văn chương, những nhà văn hóa, trí thức.
Tang lễ ông rất nhiều chuyện buồn. Ông Vũ Mão đọc điếu văn và khi con trai tướng Trần Độ lên đáp từ ông nói gia đình không chấp nhận điếu văn này. Cả tang trường tiếng vỗ tay như sấm.
Hồi tôi công tác ở Hội Nhà văn, tôi nhiều lần cùng anh em đến thăm ông tại phố Trần Hưng Đạo. Con trai tướng Trần Độ có tặng tôi bộ tác phẩm của tướng Trần Độ (in sau này, có phần góp sức của nhà văn Tô Đức Chiêu)
Suốt một ngày ngồi trước toan tráng tôi nghĩ đến ông. Tôi cố thể hiện bằng hình khối, bằng màu sắc nhưng chắc chắn chưa xứng với Anh linh và sự nghiệp của ông. Dù sao thì tôi đã cố hết sức để thể hiện sự tôn kính ông, sự chia sẻ nối đau đớn của ông.
Đây là tranh thứ 10 tôi vẽ ngày giãn cách.
Ỏ quê Thái Bình, anh linh tướng Trần Độ hãy ghi nhận một chút lòng của một đồng đội, một đồng nghiệp của ông (ông là Hội viên Hội Nhà văn Việt nam. Chỉ thế là đủ...