Trang chủ » Tôi có ý kiến

MỘT BỨC TRANH KHÔNG PHẢI TRANH

Trần Nhương
Thứ ba ngày 14 tháng 5 năm 2019 8:38 PM
Trần Nhương
Nhà thơ - Họa sĩ

Mấy hôm nay dư luận ồn ào về bức tranh mà ông Hà Huy Thanh tặng Học viện Phật giáo do sư Thích Thanh Quyết nhận. Bức tranh cỡ 10 mét vuông sơn mài công phu và chắc không ít tiền. Tâm có thể thành nhưng bức tranh kém cỏi về nội dung thể hiện.

Bác Hồ lãnh tụ của Việt Nam mới hơn 100 năm, còn Thích Ca mâu ni đã có 25 thé kỉ mang đặt bên nhau là không chấp nhận được. Đạo Phật là một tôn giáo, còn Bác Hồ theo chủ nghĩa Marx, vô thần. Bác không bao giờ dám nhận mình là một Bồ Tát thì sao sánh ngang với Thích Ca mâu ni ?
Bác của chúng ta rất nhiều nơi thờ phụng trên cả nước rồi, sao bây giờ lại đưa Bác lên chùa? Làm như thế vô hình chung bắt Bác quy y. Bác chưa bao giờ xuất gia và ăn chay niệm Phật.
Yêu kính Bác nhưng không phải cách như thế này "Yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau". Hãy cứ để Bác trong lòng dân chứ không phải Phật trên chùa !
Tôi đề nghị Học viện Phật giáo giữ gìn bức tranh đó như một vật kỉ niệm, có thể bày trong phòng lưu niệm để ghi nhớ người tâm thành tặng tranh.