Trang chủ » Tôi có ý kiến

TÔI CÓ Ý KIẾN

Trần Nhương
Thứ hai ngày 6 tháng 5 năm 2019 9:33 AMKết quả hình ảnh cho Trần Nhương
Tháng 5 năm 2019 này chúng ta kỉ niêm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm đường Trường Sơn (559).

Tôi vốn là chiến sĩ vận tải quân sự, nhiều năm gắn bó với Trường Sơn, nhiều lần hút chết trên con đường ấy. Nhân ngày lễ trọng đại, tôi đề nghị Bộ Giao thông vận tải và các địa phương, ban ngành tháo khoán không thu phí đường Hồ Chí Minh một tháng (một năm càng hay) để nhớ Bác, nhớ những người chiến đấu, phục và nhiều người ngã xuống trên con đường này.

Ai đời đi lại trên con đường mang tên Bác mà không có tiền là nghỉ khỏe. Sao BOT cả trên đường Hồ Chí Minh ? Ngày chiến tranh thì “Xe chưa qua nhà không tiếc”, nhân dân hi sinh hết thảy cho sự sống con đường Trường Sơn mà bây giờ không tiền là không được đi trên đường tên Bác. Tham nhũng, lãng phí hàng ngàn tỉ tiền của dân, sao không bớt tiền ấy một ít thay cho thu BOT ?

Chả biết có ai nghe lời tôi không ???