Trang chủ » Tôi có ý kiến

XIN LẠY NHÀ ĐÀI VTV HAI PHÁT

Trương Tuần
Thứ năm ngày 20 tháng 9 năm 2018 9:01 PMTNc: Thực ra nếu lạy nhà đài VTV thì lạy cả năm. Hôm nay tôi chỉ xin lạy 2 phát đầu:

- Phát lạy thứ nhất: Xin nhà đài VTV thôi dùng từ MÃN NHÃN. Đây là từ Hán Việt đại loại Mãn là đầy, nhãn là mắt. Tiếng thuần Việt thiếu gì từ thay thế. Xin đừng MÃN NHÃN làm gương cho trẻ nhỏ học vốn từ chắp vá không trong sáng cho tiếng Việt.

- Phát lạy thứ hai: Xin chuyển quảng cáo ROCKET MỘT GIỜ sang khung giờ khác tránh bữa cơm chiều. Ai đời đang và miếng cơm vào miệng nam phụ lão ấu lại thấy như lùa cả ROCKET MỘT GIỜ vào miệng . Tuổi già trên bảo dưới không nghe mà cứ nã ROOCKET MỘT GIỜ vào tai thì đang nhai cơm bỗng nghẹn. Con cháu tôi 8 tuổi hỏi ông Rốc két là gì, tôi bảo đó là tên lửa, tên lửa này nhà đài đang bắn con ngáo ộp đó. Nó lại hỏi sao cứ 6 h 30 chiều là họ lại bắn tên lửa hả ông. Tôi bảo họ bắn giờ này kiếm bộn tiền đó con, chỉ khổ cái tai cái mắt nhân dân. Con cháu tôi kêu to lên "Hít le nhà đài"

Trương Tuần