Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Đặng Xuân Xuyến
Thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2020 1:51 PM


VĂN CHƯƠNG CŨNG RẶT MỘT PHƯỜNG LÍU LO
- thơ vui tặng Trần Hải Sơn -
Nhà thơ nói giọng ngủ mơ
Nhà văn bẻ giọng giả vờ bị câm
Còn nhà viết sách thì "hâm"
Chuyện cỏn con lại câu dầm chín chương
Trò đời đã lắm nhiễu nhương
Văn chương lại rặt một phường líu lo.
*.
Hà Nội, trưa 06-04-2020

LINH TINH CHUYỆN ĐỜI
Số giàu vấp phải mỏ vàng
Số nghèo rơm rạ cứ quàng vào chân
Thói đời trọng phú khinh bần
Chuộng danh nên chuộng hết phần chữ CON
Giả cầy khiến thịt chó ngon
Lưu manh mới chọn du côn làm thầy.
*.
Hà Nội, chiều 04-04-2020
ĐẶNG XUÂN XUYẾN