Trang chủ » Cùng vui

BỎ QUA CHO NHÀ VÔ ĐỊCH

Trương Tuần
Thứ ba ngày 23 tháng 1 năm 2018 2:13 PMAngela Merkel:
"Thằng Việt Nam vô địch
Nó làm nên kì tích
Thôi mình sẽ bỏ qua
Vụ ông Thanh bắt ếch..."