Trang chủ » Cùng vui

BIẾM HỌA CỦA L.A.P

LAP
Thứ ba ngày 2 tháng 1 năm 2018 8:24 AM


Họa sĩ Lê Anh Phong (L.A.P) là họa sĩ của Báo Tuổi trẻ Cười. Trong năm qua, ông đã vẽ hàng trăm bức tranh biếm họa. Tranh biếm họa có ngôn ngữ riêng, không cần nhiều lời mà chuyển tải được nhiều ý, thậm chí sâu cay.
Ngoảnh lại năm 2017 vừa đi qua, xem lại bộ tranh mà ông xuất bản trên FB Lê Anh Phong, chúng ta tưởng như đang sống lại những giờ phút huy hoàng của ngày tháng cũ:Họa sĩ Lê Anh Phong.