Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HIỆN TƯỢNG TRỊNH XUÂN THANH

Thái Sinh
Chủ nhật ngày 12 tháng 6 năm 2016 4:56 AM
Chuyện ông Trịnh Xuân Thanh- PCT tỉnh Hậu Giang vì cảm thông tỉnh này còn nghèo đã mang chiếc xe ô tô hiệu Lếcxù mượn của một ngưi bạn tận Hà Nội để đi công cán. Nghĩa là ông mang tài sản riêng để phục vụ việc công đã được ông bí thư tỉnh này đồng ý và công an tỉnh Hậu Giang cấp đè một cái biển xanh.

Mặc dù trước đó ông làm lãnh dạo một doanh nghiệp dầu khí mà theo báo chí nói từng để thua lỗ 3.200 tỷ đồng. Chuyện thua lỗ có lý do của nền kinh tế suy thoái, khiến mỗi người dân Việt Nam phải gánh nợ gần 30 triệu đó sao. Chuyện bình thường như vậy sao có gì mà phải ầm ĩ. Nợ thì nợ đã chết ai đâu mà ồn ào hả các vị?
Điều đáng khen ngợi ở đây là ông Thanh dám mang của cải của riêng mình để phục vụ việc công, hành động đó rất đáng nêu gương chứ không thể chì chiết. Thử hỏi đất nước mình có mấy người như ông Thanh hả các vị? Nhiều quan chức giả thanh liêm, nhưng vàng hàng tấn, đô la hàng thùng...sao không mang của nhà ra để phục việc công?
Ông Thanh lại vừa trúng đại biểu Quốc hội, nghĩa là người dân đã tín nhiệm ông ta vì những hành động cao cả ấy. Chính vì thế tôi ủng hộ ông Thanh, nếu là đại biểu Quốc hội tôi xin đề cử ông vào chức danh Thủ tướng và người cho ông Thanh mượn ô tô (lương 3 triệu/tháng) làm Phó Thủ tướng.