Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KỊCH MỘT MÀN

Nguyễn Duy Xuân
Chủ nhật ngày 12 tháng 6 năm 2016 4:59 AM
Trước sảnh công đường. Một chiếc xe Lexus 570 gắn biển số xanh tứ quí. Đầy tớ Chánh và đầy tớ Phó đang trao đổi công vụ. Mấy ông chủ quần áo lếch thếch, mặt mũi lem luốc, diễu qua diễu lại trước sân khấu.

.

Chánh: - Ông lấy xe văn phòng dùng tạm
Sau này ta sẽ sắm...
Phó:
- Thưa anh tỉnh mình còn nghèo, dân khổ lắm
Xin anh đừng mua sắm mần chi
Nợ công tăng, dân lại khổ trăm bề
Chánh:
- Không có xe thì ông đi bằng gì?
Phó:
- Đã có người cho tôi mượn xe
Chiếc Lexus 570 láng coóng
Chánh:
- Thế thì tốt nhưng để cho thuận tiện
Tôi chỉ đạo bọn đàn em nó chọn
Gắn cho ông cái biển số xanh
Thỏa sức trai xuôi ngược tung hoành
Phó:
- Cảm ơn anh! Cảm ơn anh!
Đồng thanh:
- Chúng ta hết lòng vì dân vì nước!!!
Chúng ta trọn đời vì nước vì dân!!!
Chánh:
- Này những kẻ tức ở ghen ăn
Cấp biển số xanh cho đầy tớ, chuyện bình thường
Sao các người cứ ầm ĩ cả lên?
Chẳng còn chi là kỉ cương phép nước!

Đồng thanh:
- Chúng tôi là công bộc
Chúng tôi là đầy tớ
Nguyện suốt đời vì ông chủ nhân dân!!!

Các ông chủ khoa chân: Hoan nghênh! Hoan nghênh! Hoan nghênh!!!

Màn hạ nhanh.